© 2016 - 2022 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en
Yuklanmoqda . . .
1 2 3 4
Maqolalar
Sahifa №1
№12 (7514) 16/01/2020
Қалмоққир бўйлаб янги темир йўл
Muallif: Мутаҳаров, Ш.

Maqolalar
Sahifa №1
№12 (7514) 16/01/2020
Экспорт,инвестиция ва маҳаллийлаштиришни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди
Muallif: ЎзА.

Sahifa №2
№12 (7514) 16/01/2020
ОАВ ҳақиқий "Тўртинчи ҳокимият"даражасига кўтарилиши шарт
Muallif: Умарова,Н.