© 2016 - 2022 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en
Postda


Hudud: Milliy tiklanish
ISSN: 2010-5355
Tematika: Qonun va targ'ibot, Qo'riqlash xizmati
Chiqqan sanasi: 1930 yil
Davriyligi: Haftada 1 marta Sayt: postda@evo.uz
Email: postda@evo.uz

Postda (Gazeta. O'zbek tilida)

Газетада Ички ишларда олиб борилаётган жиноий ишлар, фуқаролар орасида ҳуқуқий, тарбиявий ишлари ҳақида мақолаларни чоп этади. Газета ўзбек тилида чоп этилади.

Муассислар: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар Вазирлиги

2020 yil