© 2016 - 2022 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en
Янги ЎзбекистонTematika: Siyosat, Iqtisod, Normativ hujjatlar, Madaniyat, Yoshlar siyosati, Ta'lim
Chiqqan sanasi: 2016 yil
Davriyligi: Haftada 5 marta Sayt: WWW.YUZ.UZ
Email: yuz-gazetasi@mail.ru

Янги Ўзбекистон (Gazeta. O'zbek tilida)

Ушбу газета мамлакатимизнинг ички ва ташқи сиёсатини акс эттирувчи сиёсий, давлат, ва маданий масалаларига доир долзарб материалларни чоп этиб туради. Газета ўзбек тилида чоп этилади.

Arxiv